Djelatnost


Društvo obavlja djelatnosti, usklađene sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti, kako slijedi:

Djelatnosti u unutrašnjem prometu:

Šifra: Naziv:
49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika;
49.32 Taksi služba;
49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika;
49.41 Cestovni prijevoz robe;
52.10 Skladištenje robe;
55.10 Hoteli i sličan smještaj;
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor;
55.30 Kampovi i prostori za kampiranje;
55.90 Ostali smještaj;
56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Djelatnosti Društva u vanjskotrgovinskom prometu:

  • Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti;
  • Zastupanje stranih osoba u okviru registrovane djelatnosti;
  • Ugostiteljstvo i turizam;
  • Druge usluge iz strukture registrovanih djelatnosti.